• Privacy World Facebook
 • Privacy World Instagram

Ακολουθήστε Privacy World – 

Maldives

Μαλδίβες

Κατάταξη διαβατηρίου
60
Χώρες χωρίς βίζα
89
Κατοικία
Ναί
Ιθαγένεια
Οχι

Απόκτηση: 14 ημέρες

Απαιτούμενο κεφάλαιο: $ 250000

Απόκτηση: -

Απαιτούμενο κεφάλαιο: -

Σχετικά με την Ιθαγένεια και την Κατοικία των Μαλδίβων

Το Corporate Resident Maldives, ένα ειδικό επενδυτικό σχήμα, που εισήχθη από την κυβέρνηση των Μαλδίβων, αναγνωρίζει τη συμβολή των ξένων επενδυτών και τις επενδύσεις τους στην ανάπτυξη των Μαλδίβων.

Η Visa Corporate Resident (CR Visa) που εκδίδεται στο πλαίσιο του προγράμματος Corporate Resident Maldives, θα παρέχει ανώτερες υπηρεσίες στους επενδυτές στο σημείο εισόδου στη χώρα, ενώ η Corporate Resident Card θα εγγυάται βελτιωμένες και απρόσκοπτες υπηρεσίες, κατά τη διαμονή τους στις Μαλδίβες και στη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

 • Το CRV θα εκδοθεί για περίοδο 5 ετών
 • Εάν υπάρξουν αλλαγές στο διαβατήριό σας μετά την έκδοση της Εταιρικής Βίζας Κατοίκου, πρέπει να ενημερώσετε το Υπουργείο μέσω της Επιχειρηματικής Πύλης εντός 7 ημερών από την ημερομηνία της αλλαγής
 • Εάν επιθυμείτε να ανανεώσετε τη βίζα σας, πρέπει να υποβάλετε αίτηση ανανέωσης 90 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης

 

Πολιτογράφηση

Κάθε άτομο που επιθυμεί να γίνει υπήκοος των Μαλδίβων πρέπει να υποβάλει χειρόγραφο αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών εάν πληροί τα βασικά κριτήρια όπως:

 • Η θρησκεία που ακολουθούν είναι το Ισλάμ,
 • Ο υποψήφιος είναι ψυχικά σταθερός,
 • Είναι μεγαλύτεροι από 21,
 • Ο αιτών έχει μεγαλώσει στις Μαλδίβες για περισσότερα από 12 χρόνια,
 • Έχουν πλήρη κατανόηση του νόμου των Μαλδίβων,
 • Μπορούν να γράφουν και να μιλάνε στο Ντιβέχι.

 

Διπλή υπηκοότητα

Η κυβέρνηση των Μαλδίβων αναγνωρίζει διπλή υπηκοότητα. Εάν ένας υπήκοος των Μαλδίβων υποβάλει αίτηση για υπηκοότητα σε άλλη χώρα, δεν χρειάζεται να παραιτηθεί από την υπηκοότητα των Μαλδίβων.

 

Εταιρική Βίζα Κατοίκου

 • κατάλληλο για επιλέξιμους επενδυτές που επιθυμούν να παραμείνουν στις Μαλδίβες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 • Η Visa Corporate Resident (CR Visa) που εκδίδεται στο πλαίσιο του προγράμματος Corporate Resident Maldives, θα παρέχει ανώτερες υπηρεσίες στους επενδυτές στο σημείο εισόδου στη χώρα, ενώ η Corporate Resident Card θα εγγυάται βελτιωμένες και απρόσκοπτες υπηρεσίες, κατά τη διαμονή τους στις Μαλδίβες και στη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

 

Αιρετότητα

 1. Μέτοχος ή Διευθυντής ή Συνεργάτης ή Ανώτατο Διευθυντικό Προσωπικό υφιστάμενης Ξένης Επένδυσης εγγεγραμμένης σύμφωνα με το Νόμο αριθ. 25/79 (Maldives Foreign Investment Act) που πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στην Ενότητα 5 (α) – (η) του Κανονισμού αριθ. 2021/R-115 (Κανονισμός για την Εταιρική Βίζα Κατοίκου), ο οποίος δεν εργάζεται στις Μαλδίβες ή μέλος της οικογένειας του επιλέξιμου ατόμου που αναφέρεται εδώ.
 2. Ο αιτών διασφαλίζει ότι έχει επενδύσει 1.000.000 USD εντός των τελευταίων 3 οικονομικών ετών (θα πρέπει να επαληθεύεται από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις)
 3.  Διατήρησε 50% τοπικούς υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης.
 4. Επενδυτής που διατηρεί Πάγια Κατάθεση ύψους US$ 250.000 για περίοδο 5 ετών σε τραπεζικό λογαριασμό στις Μαλδίβες.
 5. Ένας επενδυτής που έχει επενδύσει 250.000 US$ σε μια επιχείρηση/έργο που καθορίζεται από την κυβέρνηση των Μαλδίβων
 6. Δεν έχουν παραβιάσει τη Συμφωνία Ξένων Επενδύσεων
 7. Να μην είναι στη μαύρη λίστα σύμφωνα με τους κανονισμούς απασχόλησης για αλλοδαπούς.

 

Η Visa CR και η Κάρτα Εταιρικής Κατοίκου εκδίδονται για τις ακόλουθες ξένες επενδύσεις και επενδυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις.

 

 1. Ο Επενδυτής.
 2. Σύζυγος επενδυτή και εξαρτώμενα άτομα κάτω των 18 ετών.
 3. Διοικητικά Συμβούλια και διορίστηκαν 5 Στελέχη οποιασδήποτε εισηγμένης εταιρείας.
 4. Μέτοχοι και Διοικητικοί Σύμβουλοι μη εισηγμένων εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στις Μαλδίβες.
 5. Partners in a Partnership, εγγεγραμμένοι στις Μαλδίβες.

 

Οι ξένοι επενδυτές που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Corporate Resident Maldives, καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο έντυπο στο αρμόδιο Υπουργείο, ως εξής.

Οι επενδυτές που σχετίζονται με τον τουρισμό υποβάλλουν την αίτηση στο Υπουργείο Τουρισμού.

Για επενδύσεις που δεν σχετίζονται με τον τουρισμό, όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης.

 

Πλεονεκτήματα της Κατοικίας των Μαλδίβων με επένδυση

Επενδυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις ως α Corporate Resident Maldives δικαιούνται τα ακόλουθα προνόμια και προνόμια·

  • Μια αποκλειστική κάρτα Corporate Resident Maldives για πρόσβαση σε προνομιακές υπηρεσίες.
  • Μηδενικός δασμός που επιβάλλεται σε χερσαία οχήματα ή θαλάσσια πλοία που εισάγονται στις Μαλδίβες για προσωπική χρήση.
  • Δωρεάν πρόσβαση στο VIP lounge του αεροδρομίου.
  • Επιτρέπεται η απασχόληση αλλοδαπών υπαλλήλων στο νοικοκυριό.
  • Βίζα διαμονής και παροχές για επενδυτή, σύζυγο επενδυτή και εξαρτώμενα άτομα κάτω των 18 ετών για τη διάρκεια της θεώρησης CR.
  • Γρήγορες υπηρεσίες από όλες τις κρατικές αρχές και κρατικές εταιρείες.
  • Κανένας περιορισμός στον επαναπατρισμό κερδών και εσόδων κεφαλαίου.
  • Ελευθερία χρήσης αλλοδαπών διευθυντικών, τεχνικών και ανειδίκευτων εργαζομένων.
  • Επιτρέπει τη διαθεσιμότητα διεθνούς διαιτησίας για την επίλυση διαφορών.

 

Απαιτήσεις και προσόντα διαμονής στις Μαλδίβες

Προσόντα

 • Δεν πρέπει να καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα πουθενά στον κόσμο.
 • Δεν πρέπει να υπόκεινται σε καμία δίωξη ή έρευνα για ποινικό αδίκημα.
 • Δεν πρέπει να υπόκεινται σε εντολή έρευνας από τις αρχές επιβολής του νόμου λόγω εγκλήματος ενδοοικογενειακής βίας ή οποιουδήποτε τέτοιου αδικήματος·
 • Δεν πρέπει να υπόκεινται σε ειδοποίηση της Interpol ή σε ένταλμα σύλληψης. και
 • Δεν πρέπει να έχει απελαθεί από τις Μαλδίβες στο παρελθόν.

 

Απαιτούμενα έγγραφα:

 1. Δήλωση (Πρέπει να ανεβάσετε μια υπογεγραμμένη σελίδα δήλωσης για να συμπληρώσετε την αίτηση)
 2. Αντίγραφο διαβατηρίου (Έγχρωμο αντίγραφο της σελίδας βιογραφικών δεδομένων του διαβατηρίου. Το διαβατήριο θα ισχύει για περισσότερο από 6 μήνες)
 3. Φωτογραφία του ατόμου (Έγχρωμη φωτογραφία που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις φωτογραφίας που ορίζονται από το Maldives Immigration – Πρότυπα φωτογραφίας | Μαλδίβες Μετανάστευση)
 4. Ταξιδιωτική και ασφάλιση υγείας (Ταξιδιωτική και ασφάλιση υγείας που εκδίδεται από αδειοδοτημένη ασφαλιστική εταιρεία ή ασφαλιστική εταιρεία με άδεια στη Δημοκρατία των Μαλδίβων)
 5. Πηγή επένδυσης (Έγγραφο που προσδιορίζει και επιβεβαιώνει την πηγή της επένδυσης π.χ. Επιστολή που δηλώνει ότι η οικονομική οντότητα πληροί την απαίτηση επένδυσης με βάση τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ή την τραπεζική κατάσταση του αιτούντος ή επιστολή από την κυβέρνηση των Μαλδίβων που εκδόθηκε προς τον αιτούντα ή Άλλα Υποστηρικτικά Εγγραφο)
 6. Ψήφισμα Διοικητικού Συμβουλίου (Εάν ο αιτών είναι επιλέξιμος ως Ανώτερο Διευθυντικό Προσωπικό, το ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τις ανώτερες θέσεις της οντότητας)
 7. Εάν ο αιτών ζητά να πληροί τις προϋποθέσεις για υπάρχουσα Ξένη Επένδυση, δήλωση του εξουσιοδοτημένου Διευθυντή/Διευθυντή που επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση συνεχίζει να λειτουργεί με τοπικούς εργαζομένους πλήρους απασχόλησης της 50%.
 8. Αντίγραφο της τελευταίας σφραγίδας εισόδου στις Μαλδίβες (Εάν στον αιτούντα έχει προηγουμένως χορηγηθεί βίζα εισόδου στις Μαλδίβες)

 

Βήματα και Χρονολόγιο

Διαδικασία αίτησης:

Ένας επιλέξιμος αιτών μπορεί να υποβάλει την αίτηση μέσω του προβλεπόμενου εντύπου μέσω της επιχειρηματικής πύλης (https://business.egov.mv/).

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύει (και δεν θα θεωρείται ολοκληρωμένη εκτός εάν η αίτηση υποστηρίζεται από) σχετικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου του συμπληρωμένου εντύπου αίτησης, της προσωπικής δήλωσης και του αντιγράφου της σελίδας βιογραφικών του διαβατηρίου που έχει τουλάχιστον 6 μήνες για να λήξει.

Όλοι οι επιτυχόντες θα λάβουν την έγκριση του Έφορου Επιχειρήσεων εντός 14 ημερών από την υποβολή. Η αίτηση για βίζα πρέπει να υποβληθεί στη Μετανάστευση των Μαλδίβων εντός 14 ημερών από αυτήν την έγκριση. Θα καταβληθεί τέλος θεώρησης 15.000 MVR για την επεξεργασία της θεώρησης.

Η βίζα θα εκδοθεί για περίοδο 5 ετών. Μπορεί να ανανεωθεί 90 ημέρες πριν από τη λήξη του εάν χρειαστεί.

 

Οι Υπηρεσίες μας

Το Privacy World προσφέρει τις υπηρεσίες του σε οποιονδήποτε, όχι μόνο θέλει να αποκτήσει τις διαδικασίες διαμονής ή/και υπηκοότητας, αλλά οι ειδικοί μας βρίσκουν νομικούς τρόπους:

 • Βρείτε την καλύτερη λύση για τις ανάγκες σας.
 • Προσδιορίστε και αναπτύξτε μια στρατηγική που θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους σας.
 • Ενεργοποιήστε το δίκτυο των ανθρώπων μας στη χώρα όπου χρειάζεστε βοήθεια χωρίς να σας ζητήσουμε να αναζητήσετε την καλύτερη λύση ή δικηγόρο. Συνεργαζόμαστε μόνο με άτομα με άδεια σε κάθε χώρα, τα οποία εξετάζουμε προσεκτικά και τηρούμε τις κατευθυντήριες γραμμές και τις αρχές απορρήτου που υποστηρίζουμε.
 • Εστιάστε στο να μειώσετε τη γραφειοκρατία και να επιταχύνετε τη διαδικασία σας.
 • Παρέχετε σωστή επικοινωνία μαζί σας για την περίπτωσή σας.
  …. και πάνω από όλα: Σας προσφέρουμε νομικές στρατηγικές για να παρέχετε πρόσθετα επίπεδα απορρήτου για την ταυτότητά σας, ενώ λαμβάνετε την κατοικία ή την υπηκοότητά σας!

Το Privacy World μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να ενσωματώσετε την εταιρεία σας στις Μαλδίβες, να σας βοηθήσει να εγκατασταθείτε στη χώρα και να συντονιστείτε μαζί σας, ώστε αυτή η εμπειρία να είναι λιγότερο δύσκολη.

Θέλετε το Privacy World να χειριστεί την υπόθεσή σας; Έχετε ερωτήσεις; Επικοινωνήστε μαζί μας!

contact us

Συχνές ερωτήσεις

Η κυβέρνηση των Μαλδίβων αναγνωρίζει τη διπλή υπηκοότητα. Εάν ένας υπήκοος των Μαλδίβων υποβάλει αίτηση για υπηκοότητα σε άλλη χώρα, δεν χρειάζεται να παραιτηθεί από την υπηκοότητα των Μαλδίβων.

Ναί. Μπορούν να συμπεριληφθούν σύζυγος και εξαρτώμενα άτομα κάτω των 18 ετών.

Χρειάζονται 12 χρόνια συνεχούς διαμονής για να αποκτήσετε την υπηκοότητα στη χώρα.

Ναί. Πρέπει να έχουν πλήρη κατανόηση του νόμου των Μαλδίβων.

Ναί. Πρέπει να ξέρουν πώς να γράφουν και να μιλούν στο Ντιβέχι.

Οι φορολογικοί κάτοικοι των Μαλδίβων φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους.

Οι μη κάτοικοι φορολογούνται για το εισόδημα που προέρχεται από τις Μαλδίβες.

elGreek